9 September 2014
Comments 2

HISTORIKU I SHOQERISE “GRANITIS”

9 September 2014, Comments 2

Granitis Sh.p.k është themeluar më 20/12/2002 nga Z. Isa Hyka dhe Z. Ioanidhis Charalampos ortakëri e përbashkët Shqipëtaro-Greke me seli në qytetin e Elbasanit, […]